PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG MẦM NON GIA LỘC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Về việc công khai hỗ trợ của nhà nước về chính sách hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại trường Mầm non Thị trấn Gia Lộc 26/01/2024 [HyperLink19]
2 Quy chế Hoạt động của Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh năm học 2023 - 2024 30/10/2023 [HyperLink19]
3 Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023 - 2024 30/10/2023 [HyperLink19]
4 Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023 - 2024 30/10/2023 [HyperLink19]
5 Thông báo Cam khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2023 - 2024 30/10/2023 [HyperLink19]
6 Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023 - 2024 30/10/2023 [HyperLink19]
7 KẾ HOẠCH Về việc kêu gọi tài trợ bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc học tập và sinh hoạt của học sinh Năm học 2022 - 2023 26/04/2023 [HyperLink19]
8 KẾ HOẠCH V/v tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ngày thứ 7 Năm học: 2022-2023 26/04/2023 [HyperLink19]
9 Kế hoạch Tổ chức triển khai các khoản thu do Nhà nước quy định, các khoản thu hộ, thu theo thỏa thuận và tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng của các tổ chức, cá nhân- Năm học 2022 - 2023 26/04/2023 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Mầm non Thị trấn Gia Lộc 26/04/2023 [HyperLink19]
11 Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023 26/04/2023 [HyperLink19]
12 Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023 26/04/2023 [HyperLink19]
13 Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2022-2023 26/04/2023 [HyperLink19]
14 Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023 26/04/2023 [HyperLink19]
15 Công văn hướng dẫn hội thi giáo viên giỏi bậc học mầm non năm học 2021 - 2022 08/12/2021 [HyperLink19]
16 Lịch trực cơ quan trong thời gian giãn cách xã hội phòng dịch covid19 từ ngày 16/02 đến ngày 02/03/2021 23/02/2021 [HyperLink19]
17 Công văn hướng dẫn 153 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương 23/02/2021 [HyperLink19]
18 Công văn hướng dẫn nghỉ tết nguyên đán của trường mầm non Thị Trấn Gia Lộc 23/02/2021 [HyperLink19]
19 Công văn hướng dẫn nghỉ tết nguyên đán của phòng giáo dục huyện Gia Lộc 23/02/2021 [HyperLink19]
20 Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid19 23/02/2021 [HyperLink19]
    
123